RODO – WAŻNE INFORMACJE

KLAUZULE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Z ART. 13 RODO

Klauzula informacyjna -przesłanka umowy (1)

Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa (2)

Administrator Przedszkole nr 14 Mali Piastowie w Gnieźnie

W Przedszkolu nr 14 powołany został Inspektor Ochrony Danych: Kinga Zduńska  e-mail: kinga.zdunska@cbi24.pl