01/02/2019 Zajęcia z piłkami Eduball w grupie Kowale

Dziś, jak również w każdy poprzedni piątek, poczynając od września 2018 roku, dzieci z grupy Kowale mają zajęcia edukacyjne na sali gimnastycznej z piłkami eduball. Na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych powstały piłki edukacyjne „edubal”. Mając na uwadze zainteresowania aktywnością ruchową dzieci oraz atrakcyjność ćwiczeń, zabaw i gier z piłkami, dokonano modyfikacji „tradycyjnych” piłek, umieszczając na nich litery alfabetu, cyfry oraz znaki. Twórcami piłek „edubal” (w 2002r pisanymi przez jedno „l”) byli pracownicy Katedry Zespołowych Gier Sportowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu pan prof. Zbigniew Naglak, dr Andrzej Rokita, dr Tadeusz Rzepa oraz producent piłek Marek Nowicki – firma Vega Europe. Zestaw wówczas składał się z 94 piłek. W 2014 roku, biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie w pracy z piłami edukacyjnymi, dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw., dr Ireneusz Cichy i dr Tadeusz Rzepa udoskonalili zestaw piłek edukacyjnych i zmienili nazwę na „eduball” (zgodnie z zasadami pisowni angielskiej (edu – skrót od j.and. education i ball – piłka). Ta nowa, polska metoda „eduballwpisuje się w krąg takich uznanych metod rehabilitacji psychofizycznej, jak np. Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona (tzw. gimnastyka mózgu), Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn. Cyfry, litery i znaki oraz kolory piłek edukacyjnych „eduball” umożliwiają ich wszechstronne wykorzystanie niemal we wszystkich dziedzinach wiedzy zawartych nie tylko w podstawach programowych. Umożliwiają one zdobywanie doświadczeń pedagogicznych poprzez poszukiwanie i tworzenie nowych rozwiązań w bardziej efektywnym osiąganiu celów wychowawczych i dydaktycznych.

opis i zdjęcia:Marta GLINKOWSKA