10/10/2017 Wizyta Delegacji Naszego Przedszkola na Litwie

W ramach prowadzonej w Naszym Przedszkolu innowacji pedagogicznej „Przyjaźni i współpracy międzynarodowej uczymy się już w przedszkolu”, delegacja Naszego Przedszkola udała się  z wizytą do zaprzyjaźnionego Przedszkola „Gwiazdeczka” na Litwie. W delegacji do litwskiego przedszkola wzięli udział: Pani Dyrektor Goretta Hanczewska, p. Lidia Dolata, p. Monika Linetty oraz p. Joanna Ćwikła.

Wyjazd trwał od 26.09.2017 do 28.09.2017 i miał na celu podjęcie rozmów na temat kontynuacji i toku działań  w ramach innowacji pedagogicznej. Spotkanie to miało również na celu zapoznanie ze społecznością Przedszkola „Gwiazdeczka” przez „wizytatorów”; środowiskiem lokalnym; sytuacją polityki oświatowej, a co istotne z metodami, technikami, środkami dydaktycznymi, sposobem funkcjonowania procesu edukacyjnego na Litwie. Wymiana ta stała się wzmocnieniem współpracy pomiędzy obiema placówkami.

26 września:

Powitanie delegacji z Naszego Przedszkola przez panią dyrektor Reginę Ivanauskaite’ i nauczycieli Przedszkola „Gwiazdeczka” w Radviliskis na Litwie. Rozmowa na temat planu pobytu, spotkania  z Merem Miasta.

27 września :

Wizyta w Przedszkolu „Gwiazdeczka” – zapoznanie się  z personelem placówki, dziećmi, zwiedzanie sal, gabinetów specjalistów, wręczenie upominków od polskich dzieci przez przedstawicieli delegatów.

Wizyta w Urzędzie Miasta Radviliskis , spotkanie z Vicemerem Miasta Radviliskis Panem Kazimieras Augulis, powitanie przez urzędników, oglądanie projekcji filmowej na temat sytuacji społecznej, politycznej, kulturalnej i gospodarczej miasta Radwieliszki. Rozmowa  na temat polskiej i litewskiej współpracy, sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej obu państw.

Uczestniczenie w Święcie Mykolines – dożynkach na zakończenie plonów. Zapoznanie delegacji z litewskimi tradycjami obchodów owego święta. Ogladanie programu artystycznego dzieci uczęszczających do Przedszkola „Gwiazdeczka”. Przywitanie delegacji z Polski przez dzieci, nauczycieli, personel i Panią Dyrektor Reginę Ivanauskaite. Degustacja regionalnych potraw litewskich.

Wycieczka do zabytkowych miejsc Litwy – zespół kościelno-klasztorny miasta Tituwienai, miejsce objawień NMP w Sziluwa, zwiedzanie kościoła i kaplicy. Powrót do hotelu.

28 września:

Spotkanie okrągłego stołu – dyskusja: „Kamień milowy we współpracy i perspektywy”. Wymiana doświadczeń w pracy. Planowanie terminu kolejnej wymiany na maj 2019 r. Wizyta pożegnalna Mera Miasta Radviliskis w Przedszkolu „Gwiazdeczka”, rozmowa i zaproszenie go na wizytę w Naszym Przedszkolu. Mer Miasta Radviliskis Pan Antanas Cepononis  obiecał, że odwiedzi Naszą Placówkę w najbliższym czasie. Rozmowy o dalszej współpracy polsko –litewskiej.

Zakończenie wizyty spotkaniem z całą społecznością litewskiego przedszkola.