03/10/2018 Multisensoryczna gimnastyka ogólnorozwojowa

Edukacja przedszkolna, aby była skuteczna musi być aktywna, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom dzieci w przedszkolu Nr 14 Mali Piastowie, od października 2018 roku do czerwca 2019 roku, prowadzone będą cotygodniowe zajęcia dla dzieci 5 i 6 letnich o nazwie „Multisensoryczna gimnastyka ogólnorozwojowa”. Na gimnastyce prowadzone będą ćwiczenia wspomagające, korekcyjne, wzmacniające, rozciągające oraz aktywności aktywizujące obie półkule mózgowe i angażujące podstawowe zmysły. Podejście multisensoryczne określane jako wielozmysłowe to sposób przyswajania wiedzy angażujący więcej niż jeden kanał sensoryczny, w celu prawidłowego przetworzenia informacji nabywanych podczas codziennych czynności. Dziecko odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów, następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu. Zajęcia ruchowe prowadzone podczas multisensorycznej gimnastyki ogólnorozwojowej, będą zatem umożliwiać dziecku optymalny rozwój posiadanych przez nie kompetencji i wspomagać nabywanie nowych umiejętności. Nie zawsze możemy zapobiec rozwojowi wad postawy lub innym deficytom rozwojowym, ale co najważniejsze możemy ograniczyć ich zakres dając dzieciom szansę na profilaktykę zaburzeń rozwojowych.

opis i zdjęcia: Marta Glinkowska