02/01/2019 MULTISENSORYCZNA GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA

Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd zapotrzebowanie na stymulację wielozmysłową. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom dzieci w przedszkolu Nr 14 Mali Piastowie, od października 2018 roku do czerwca 2019 roku, prowadzone są cotygodniowe zajęcia dla dzieci 5 i 6 letnich
o nazwie „Multisensoryczna gimnastyka ogólnorozwojowa”. Osobą prowadzącą jest pani Marta Glinkowska: mgr fizjoterapii, nauczyciel wychowania przedszkolnego i terapeuta integracji sensorycznej.

Rozwój psychoruchowy dziecka, to proces dokonujący się stopniowo
w całym okresie przedszkolnym, a uzyskanie jego wyższej sprawności pozwala na osiągnięcie sukcesów w dalszej edukacji. Z tego też powodu tak bardzo istotne jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez całościowe podejście do jego potrzeb. Dziecko poznaje i doświadcza otaczający je świat wszystkimi zmysłami, dlatego tak ważne jest podejście wielozmysłowe i holistyczne. Podejście multisensoryczne, określane również jako wielozmysłowe, polisensoryczne lub wielokanałowe, to po prostu sposób przyswajania wiedzy angażujący więcej niż jeden kanał sensoryczny, w celu prawidłowego przetworzenia informacji nabywanych podczas codziennych czynności. Dziecko odbiera informacje
z receptorów wszystkich zmysłów, następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu. Zajęcia ruchowe prowadzone podczas multisensorycznej gimnastyki ogólnorozwojowej, umożliwiają dzieciom optymalny rozwój posiadanych przez nie kompetencji i wspomagają nabywanie nowych umiejętności. Nie zawsze możemy zapobiec rozwojowi wad postawy lub innym deficytom rozwojowym, ale co najważniejsze możemy ograniczyć ich zakres dając dzieciom szansę na profilaktykę zaburzeń rozwojowych. Na zajęciach multisensorycznej gimnastyki ogólnorozwojowej nauczyciel podąża za umiejętnościami, możliwościami i potrzebami dzieci, z czym wiąże się na przykład odpowiednia aranżacja sali gimnastycznej, stosowanie przyborów i dostosowywanie odpowiednich aktywności sportowych. Zajęcia są efektywne, bo dostosowane do rzeczywistych potrzeb, wieku i możliwości dzieci oraz prowadzone w taki sposób, by wykorzystywane na nich ćwiczenia  harmonizowały ze stale zmieniającą się dynamiką danej grupy przedszkolaków.

opis i zdjęcia:Marta Glinkowska