10/05/2018 „Mali Piastowie” organizatorami XVII Olimpiady Sportowej Przedszkolaków

olimpiada

Olimpiada Sportowa Przedszkolaków to ważne wydarzenie dla Przedszkolaków i ich wychowawców. W tym roku ta impreza sportowa odbyła się po raz siedemnasty. To właśnie Nasze Przedszkole było jej organizatorem. Rozgrywki sportowe odbywały się w Hali sportowej GOSIR. W dniach od 8-10 maja 2018 rywalizowały ze sobą dzieci z 14 gnieźnieńskich przedszkoli. Tegoroczne rozgrywki odbywały się pod hasłem: „Żyjmy zdrowo i sportowo”

Pierwszego dnia odbyło się Uroczyste otwarcie XVII Olimpiady Sportowej Przedszkolaków, którego dokonał Prezydent Tomasz Budasz wraz z Dyrektorem Przedszkola nr 14 – Gorettą Hanczewską.

Po odśpiewaniu hymnu, złożeniu ślubowania na flagę olimpijską i zapaleniu znicza olimpijskiego dzieci przystąpiły do zmagań sportowych.

W każdym dniu grupa przedszkoli wybranych losowo walczyła o wejście do finału, by trzeciego dnia zawalczyć o zwycięstwo.Każda grupa przygotowała także układ taneczny oraz transparent dopingujący ich drużynę.

Dla każdego dziecka Organizatorzy przygotowali  dyplom i medal, a dla Przedszkola wspaniałe upominki.

W I dniu rywalizowały dzieci z przedszkoli nr 6,8,9,10,17 – do finału weszły Przedszkolaki z „Polnych kwiatów” – P-le nr 6

W II dniu były to Przedszkola nr 1,2,3,12,13 – do finalistów dołączyło Przedszkole nr 13.

W ostatnim III dniu do zmagań sportowych ruszyły Przedszkola nr 5,14,15 i Przedszkole Sióstr Miłosierdzia. Trzecim finalistą zostało Przedszkole nr 5.

W finale w dwóch konkurencjach rywalizowały Przedszkola nr 5,6,13, po dogrywce wyłoniono zwycięzców

I miejsce PRZEDSZKOLE NR 5 „MALI PRZYRODNICY” – GRATULUJEMY!!!

II miejsce Przedszkole nr 13

III miejsce Przedszkole nr 6

Finaliści otrzymali puchary, medale, dyplomy oraz upominki i nagrody rzeczowe, które wręczali Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna Michał Powałowski oraz Dyrektor Przedszkola nr 14 Goretta Hanczewska.

Po uroczystych ceremoniach dekoracji nastąpiło przekazania Flagi Olimpijskiej na ręce grupy z Przedszkola nr 13, które będzie organizatorem XVIII Olimpiady. Następnie Dyrektor Przedszkola nr 14 wygaszeniem olimpijskiego znicza zakończyła XVII Olimpiadę Sportową Przedszkolaków – Gniezno 2018.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować:

dziek

  • dzieciom i ich opiekunom za udział i wspaniałą zabawę,
  • sponsorom za ufundowanie pięknych nagród, medali , dyplomów, pucharów,
  • Dyrektorowi i Pracownikom GOSIR Gniezno – za udostępnienie hali sportowej oraz pomoc,
  • panu sędziemu zawodów J. Sawie za to, że czuwał nad prawidłowym przebiegiem konkurencji,
  • pani Ani  – pielęgniarce za opiekę medyczną,
  • p.M.Nowakowskiemu – Pixelstudio Studio Obrazu Cyfrowego – za piękne zdjęcia,
  • rodzicom za doping i wsparcie,
  • dziewczynom ze Szkoły Podstawowej nr 7 zapomoc podczas Olimpiady.