30/11/2018 BARTODZIEJE uczą się, jak można dbać o zdrowie.

W minionym tygodniu (26.11 -30.11.2018r.) dzieci z grupy I – Bartodzieje uczyły się jak można dbać o własne zdrowie. Celem edukacji zdrowotnej w przedszkolu jest poznanie i zachęcanie do zdrowego stylu życia. Pozwoli to na ukształtowanie u dzieci zaczątków postaw, które ułatwią dokonywanie wyborów mających znaczenie dla jakości ich życia. Zdrowie to jedna z ważniejszych wartości w życiu człowieka. Edukacja zdrowotna to wiele elementów, w tym zasady higieny w odniesieniu do własnego ciała i otoczenia, zdrowe żywienie, aktywność ruchowa.

Dzieci uczyły się piosenek: „Myję zęby” i „Dziwne plany”, malowały ząb białą farbką, segregowały produkty żywieniowe na zdrowe i niezdrowe, uczestniczyły w zabawach ruchowych przy piosenkach o tematyce związanej ze zdrowiem, tworzyły piramidę zdrowego żywienia, chętnie wykonywały ćwiczenia gimnastyczne.

opis i zdjęcia: Ilona Michalak