Bartodzieje

Rok szkolny 2018/2019

Grupa wiekowa: 3-latki

Nauczycielki:

  • mgr Ilona Michalak
  • mgr Agnieszka Nowak

Woźna oddziałowa: Maria Jackowiak