REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  • Zarządzenie_harmonogram postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na 2018-2019 [pdf]


  • rekrutacja2018przedszkola

    Zasady-rekrutacji [pdf]

  • Od 7 do 28 lutego rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli składają deklaracje o pozostaniu dziecka w placówkach na rok szkolny 2018/2019.

  • Po tym terminie, 7 marca 2018 roku rozpocznie się nabór na wolne miejsca w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gniezno.

  • Aby zapisać dziecko do placówki należy wypełnić wniosek, który można znaleźć na stronie www.gniezno.przedszkola.vnabor.pl lub pobrać w każdym przedszkolu.

  • Wniosek trzeba złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru między 7 a 27 marca 2018 roku.

  • 20 kwietnia zostanie opublikowania lista kandydatów zakwalifikowanych do placówek. Następnie, do 26 kwietnia rodzice powinni złożyć potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.

  • 27 kwietnia opublikowana zostanie ostateczna lista kandydatów przyjętych do przedszkoli.